Terugblik op 2023

In 2023 heeft de gemeente Waalre  28  nieuwe statushouders kunnen huisvesten, waarvan 1 via gezinshereniging. De taakstelling voor de eerste en tweede helft van 2023 samen was ook 28. De nieuwe inwoners van Waalre zijn afkomstig uit Turkije, Syrië, Jemen en Pakistan. Er blijft, net als landelijk, een nijpend te kort aan huurwoningen in Waalre.

In 2023 werden op 33 adressen, statushouders, door 15 vrijwilligers van SVW geholpen met hun integratie in Waalre.

De opkomst in het inloop-spreekuur op de donderdagmiddag was wisselend. Maar steeds meer statushouders weten de weg te vinden naar het Huis van Waalre.

Het regionaal overleg, met omliggende gemeenten, wordt 4 keer per jaar gehouden. Eén van de deelnemers hieraan, die een aantal jaar geleden heeft gewerkt in AZC Budel, organiseerde voor belangstellenden een excursie hierheen. Twee van onze vrijwilligers hebben hieraan deelgenomen. Het was een zeer interessant bezoek.

Drie van onze vrijwilligers hebben om verschillende redenen afscheid genomen van hun activiteiten in het begeleiden van statushouders. Er is één nieuwe vrijwilliger begonnen.

Huisvesting

Maandelijks is er een huisvestingsoverleg, waarbij vertegenwoordigers van de woningbouwcorporaties ( Wooninc en Thuis), huisvestingsambtenaren, een COA-vertegenwoordiger en een bestuurslid van SVW aanwezig zijn.  Er zijn zorgen over het tekort aan huisvestingsmogelijkheden. In dit overleg wordt besproken welke woningen beschikbaar zijn en wie er vanuit een AZC aan deze adressen gekoppeld kunnen worden.


Het plan om “ tiny-houses” (1 en 2 persoons) te bouwen in Waalre-dorp is inmiddels gerealiseerd.  Het is nog even afwachten hoeveel statushouders daar in 2024 gevestigd kunnen worden.

Elke 2 weken is er een regulier overleg tussen een van de bestuursleden van SVW en de ambtenaar van de gemeente Waalre, die verantwoordelijk is voor de huisvesting en opvang van statushouders en Oekraïners. In 2023 was dat Shami Haznadar.

Naast de “reguliere” statushouders groeit ook het aantal Oekraïners die naar Waalre komen. Sommigen vinden onderdak bij privéadressen en ongeveer 35 Oekraïners  zijn gehuisvest in 7 door de  gemeente beschikbaar gestelde panden. Vijf van onze vrijwilligers houden zich bezig met hun woonsituatie, financiële perikelen en tijdinvulling. Veel van de Oekraïners willen aan het werk en ook hieraan probeert SVW zorg te geven.

Nieuwe participatie wet

Deze wet werd per 01-01-2022 ingevoerd. De nieuwe wet legt veel taken neer bij de gemeente, o.a. de scholing/inburgering en een intensieve begeleiding naar werk. Voor Waalre betekende dit dat in 2023 alle nieuwe statushouders te maken hebben met het nieuwe financiële ontzorgen (Budget Beheer), de leerbaarheidstoets en het P(ersoonlijk plan) I(nburgering) P(articipatie).  Inmiddels zijn de kinderziektes hierbij overwonnen en in overleg met de SVW werkt de gemeente aan optimalisatie van de ontzorgregeling.

Scholing, participatie en werk

Voor alle statushouders geldt dat er geen scholingskeuze mogelijk is. Afhankelijk van de leerbaarheidstoets gaat men inburgeren bij de vestiging van Stavoor in Waalre (de zgn. Zelfredzaamheidsroute) of bij Werkvloer Taal in Eindhoven (B1-route).Het onderdeel participatie (begeleiding naar werk/ vrijwilligerswerk) moet nog vorm gegeven worden.


Voor een aantal statushouders met ontheffing van de inburgering (vanwege niveau of leeftijd) heeft SVW een traject bedacht om beter mee te kunnen met dagelijkse (digitale) bezigheden. Hierbij wordt een groepje cursisten onder leiding van een voormalige statushouder geholpen met dagelijkse, digitale vaardigheden.

Sociale activiteiten

Dit jaar vond ook het jaarlijkse uitstapje met alle statushouders weer plaats. Met een bus vol mannen, vrouwen en kinderen en 10 vrijwilligers gingen we  naar de Kasteeltuinen in Arcen. Het was een zeer geslaagde dag.

De ontmoetingsdag vond plaats eind augustus, zoals gebruikelijk bij Herberg t Loon. De statushouders hadden weer goed hun best gedaan bij het voorbereiden van gerechten uit hun land van herkomst. Dit jaar waren er Oudhollandse spellen te doen, waar jong en oud zich mee vermaakten. Ook wethouder Kees Vortman en huisvestingscoördinator Shami Haznadar waren uitgenodigd en aanwezig.

Zie ook de foto’s op deze pagina .

Omdat het aantal statushouders nog steeds blijft toenemen en de taakstelling voor Waalre bijna is verdubbeld, dreigt er een tekort aan vrijwilligers die deze nieuwkomers begeleiden. We proberen nieuwe vrijwilligers aan te trekken en enthousiast te maken o.a. door mond-tot-mondreclame. Op verschillende plaatsen in de gemeente hangen flyers en af en toe verschijnt er een artikel in De Schakel. Met een kraampje was SVW in september aanwezig bij het open huis in Het Huis van Waalre.

Een aantal statushouders die door SVW begeleid werden, zijn in 2023  genaturaliseerd. De feestelijke ceremonie was op 15 december in het Huis van Waalre en de burgemeester was erbij aanwezig.