Financiële verantwoording en jaarverslag

Financiële verantwoording

De inkomsten van SVW komen vrijwel uitsluitend van de gemeente Waalre. Alleen aan de gemeente Waalre moet SVW financiële verantwoording afleggen.

Na indiening van de begroting en de subsidieaanvraag voor het nieuwe jaar volgt de verleningsbeschikking van de subsidie door de gemeente Waalre en wordt de subsidie bij wijze van voorschot aan de stichting verleend.

Na goedkeuring van de financiële verantwoording en indiening van het jaarverslag over het afgelopen jaar wordt de subsidie definitief vastgesteld.

Financieel jaarverslag 2023