Wat doen we ?

Met onze inzet willen we bereiken, dat statushouders en Oekraïners die in Waalre komen wonen vlot een zelfstandige rol gaan vervullen in de maatschappij. Als vrijwilliger van SVW kun je op verschillende manieren meehelpen. Het hangt er helemaal vanaf hoeveel tijd je hebt en waar jouw interesses liggen.

Wat doet een SVW-vrijwilliger?

Als je relatief veel tijd hebt, kun je – na een inwerkperiode – begeleider worden van nieuwe statushouders in Waalre. Dat kan een gezin zijn, maar ook een alleenstaande of een echtpaar. Nieuwkomers hebben vooral de eerste maanden van hun verblijf in Waalre behoefte aan hulp en adviezen op allerlei gebied. Om te beginnen help je de statushouder met het inrichten van de woning. Verder ondersteun je bij de contacten met overheidsinstellingen, huisarts, tandarts, bank en verzekeringen. Ook moeten er voor de kinderen geschikte scholen worden gezocht. Nieuwkomers zijn wettelijk verplicht om Nederlands te leren (“in te burgeren”). Het kiezen van een geschikte taalschool voor volwassenen is een taak van de gemeente.

Als begeleider zorg je er bijvoorbeeld voor dat alle gezinsleden een fiets kunnen krijgen. Daarvoor zijn er contacten met Stichting Leergeld en met Ervaring die Staat in Eindhoven. Kinderen willen dikwijls graag sporten (voetballen, zwemmen). Dan help je om dit te organiseren. Het begeleiden van een nieuw gezin is tijdrovend. De eerste maand kan het tijdbeslag 1 tot 2 dagen per week zijn. Dat is niet te combineren met een volledige baan. Na de eerste maand neemt het snel af tot ongeveer 2 uur per week.

Als je minder tijd hebt, ben je ook van harte welkom als vrijwilliger van SVW! Je kunt dan een specifieke taak op je nemen. Je kunt bijvoorbeeld deeltaken op je nemen uit de begeleiding van een bepaald gezin (uitzoeken ziektekostenverzekering, energiecontract, telefoonabonnement,…) . Je werkt dan nauw samen met een ervaren vrijwilliger. Je kunt ook taalmaatje worden; je helpt dan een statushouder zijn Nederlands te verbeteren door eens per week een gesprek te voeren in het Nederlands. Ook kun je je inzetten voor kinderen van statushouders. Om de taalvaardigheid van een kind te verbeteren zoekt de school soms iemand die Nederlandse boeken wil lezen met het kind. Ook kun je bijles geven aan kinderen die extra hulp kunnen gebruiken.

Andere activiteiten van SVW

SVW organiseert wekelijks een spreekuur in het Huis van Waalre. Alle migranten, ook zij die al lang in Waalre wonen en niet meer begeleid worden, zijn daar welkom. Vrijwilligers van Steunpunt Vluchtelingen Waalre helpen daar met het invullen van formulieren, het leggen van contacten met de gemeente of het bellen naar instanties zoals de belastingdienst.

Wij helpen bij het zoeken naar stageplekken of werk; daarvoor hebben we goede contacten met Huis naar Werk (Eindhoven) en diverse uitzendbureaus. Dit gebeurt in overleg met de gemeente Waalre.

SVW draagt bij aan het wekelijks Taalcafé in het Huis van Waalre. Dat is een inloopplek op de donderdagmorgen, waar iedereen die wil oefenen in het Nederlands spreken van harte welkom is. Er zijn vrijwilligers van SVW en van de Bibliotheek Eindhoven die “leerzame’ gesprekken voeren met de aanwezige anderstaligen. Ook op dinsdagmorgen is er een Taalcafé, dat is in De Pracht. De opzet is gelijk aan die in het Huis van Waalre. Ook hieraan werken vrijwilligers van SVW mee.

Elk jaar in de zomervakantie organiseren we een dagje uit voor de mensen die begeleid worden. We gaan dan naar bijvoorbeeld Madurodam, het Openluchtmuseum in Arnhem of de Kasteeltuinen in Arcen. Later in de zomer is er elk jaar een ontmoetingsdag voor statushouders. Daarin worden spellen gedaan en genieten we van het eten – uit vele verschillende landen – dat de deelnemers thuis hebben gekookt.

SVW organiseert een cursus in het Arabisch Omgaan met de computer voor vluchtelingen die moeite hebben met het Nederlands. De cursus duurt 22 weken en wordt gegeven door iemand die uit Syrië is gevlucht.

Voor mensen die willen leren fietsen kan SVW fietslessen verzorgen.

Het SVW-bestuur heeft regelmatig contact met de gemeente over alle lopende zaken betreffende de statushouders en Oekraïners in onze gemeente. Er is overleg met de ambtenaren belast met inburgering, CMD en het financieel ontzorgen. Ook neemt SVW deel aan het maandelijkse huisvestingsoverleg van de gemeente, samen met de woningcorporaties en het COA. In dit overleg worden woningen toegewezen aan statushouders die nog wonen in een AZC en aan Waalre zijn gekoppeld.

Ook is er een regulier overleg met andere sociale partners in Waalre, zoals de Voedselbank, stichting Leergeld, het Diaconaal Noodfonds en de Thuisadministratie. Verder is SVW deelnemer aan een regionaal overleg met andere vluchtelingen organisaties rondom Waalre.