Vrijwilliger worden

De stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre (SVW) is een puur Waalrese organisatie die zich inzet om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te helpen met de integratie in onze gemeente en in de Nederlandse maatschappij. 

Als zich nieuwe statushouders in Waalre vestigen, is er werk aan de winkel voor de vrijwilligers van SVW. De nieuwkomers hebben vooral tijdens het eerste jaar van hun verblijf hier veel behoefte aan hulp en adviezen op allerlei gebied. Ze moeten geholpen worden bij de contacten (met alle benodigde administratie) met allerlei overheidsinstellingen, gezondheidsinstellingen, huisarts, tandarts, scholen, bank, verzekeringen, en ook, voor de volwassenen, bij het vinden van de juiste inburgeringsschool om Nederlands te leren en het inburgeringsexamen te halen.

Momenteel worden meer dan 100 statushouders begeleid door vrijwilligers van SVW. Deze vrijwilligers doen dit in het algemeen met veel voldoening. Maar het is niet altijd makkelijk. We ontdekken als vrijwilliger dat de Nederlandse maatschappij toch behoorlijk ingewikkeld is!!

Doel van onze activiteiten is dat de nieuwkomers zich hier goed aanpassen en, binnen hun eigen mogelijkheden, een zelfstandige rol in de maatschappij kunnen gaan vervullen.  Het laatste jaar is steeds meer nadruk komen te liggen op het vinden van een passende baan, opleiding, stage of vrijwilligersplaats, waarbij wij als SVW veel hebben bereikt. Om dit succes vast te kunnen houden, zou  SVW er graag op korte termijn een aantal vrijwilligers bij willen hebben. We hebben behoefte aan diverse soorten mensen: begeleiders van een gezin of een alleenstaande, taalcoaches en ook mensen die zich willen inzetten om statushouders aan werk te helpen.

Heeft u interesse, dan vertellen we u graag meer over dit uitdagende en voldoening gevende werk. Nadat u het contactformulier heeft ingestuurd nemen wij snel contact met u op.

U kunt ons ook steunen door een donateurschap of een gift op bankrekening NL37RABO0101144393 t.n.v. stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre. Wij zijn een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).