Organisatie

Secretariaat
Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre
Tineke de Wal
Drs. Hein Mandosplaats 43
5581 BT Waalre
info.svwaalre@gmail.com

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Thijs Bril
Secretaris: Tineke de Wal
Penningmeester: Attie Geling
Bestuurslid: Cees van der Marel

Fiscaal nummer
8146.59.664

KvK nummer
41091262