Organisatie

Secretariaat
Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre
Tineke de Wal
Drs. Hein Mandosplaats 43
5581 BT Waalre
T 06 4291 9249
info.svwaalre@gmail.com

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Thijs Bril
Secretaris: Tineke de Wal
Penningmeester: Attie Geling
Bestuurslid: Cees van der Marel
Bestuurslid: André de Wit

Fiscaal nummer
8146.59.664

KvK nummer
41091262