Aannamebeleid SVW

Versie: 1.1

Datum: 15-11-2023

Status: Actief

De vrijwilligers van Steunpunt Vluchtelingen Waalre werken met kwetsbare statushouders. Door de taalbarrière en onbekendheid met de verschillende processen binnen de Nederlandse samenleving is de statushouder geheel of gedeeltelijk afhankelijk van de door onze vrijwilligers geboden hulp. Een statushouder moet daarom onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen op de vrijwilligers van SVW.

Om dit te waarborgen hanteert SVW de volgende werkwijze:

  • Iedereen van 21 jaar of ouder kan zich bij SVW aanmelden als potentiële vrijwilliger.
  • SVW nodigt potentieel nieuwe vrijwilligers uit voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt de werkwijze van SVW toegelicht en worden de vereisten toegelicht.
  • Voor alle vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.
  • Vrijwilligers worden geïnformeerd over de gedragscode.
  • De potentiële vrijwilliger tekent een vrijwilligersovereenkomst en geeft daarmee aan in te stemmen met de gedragscode en de andere voorwaarden waaraan een vrijwilliger moet voldoen.