Terugblik op 2019

Terugblik op 2019 van Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre

Eind 2019 stonden er op de lijst van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) 125 mannen, vrouwen en kinderen die door 18 vrijwilligers van SVW worden geholpen bij hun inburgering in de gemeente Waalre. Uit de volgende landen zijn deze statushouders afkomstig: Syrië, Somalië, Afghanistan, Eritrea, Irak, Sri Lanka, Kosovo, Iran en Congo. Al deze mensen hebben woonruimte in ons dorp gekregen. In 2019 zijn er 10 nieuwe statushouders bijgekomen en 5 zijn er verhuisd of kunnen zelfstandig verder in onze gemeente.

Naast een initieel intensieve begeleiding is er wekelijks op de donderdagochtend een spreekuur voor statushouders in Het Huis van Waalre, waarbij vrijwilligers van SVW om de beurt hun aandeel leveren bij hulpvragen. De inloop is wisselend, doch langzaam groeiend.

Ook op de donderdagochtend is er in de bibliotheek in Het Huis van Waalre het Taalcafé, waar enthousiaste vrijwilligers de Nederlandse taal oefenen met statushouders en andere anderstaligen. Dit loopt erg goed en wordt druk bezocht.

Eind 2018 heeft mevrouw Marianne ter Laak, ondersteund door SVW, de taalschool voor inburgering en duale coaching naar werk (IDM!) in Waalre opgericht. De school heeft inmiddels het keurmerk van Blik op Werk gekregen. Gezien de bedroevende landelijke resultaten van de vele taalscholen in Nederland is besloten in kleine groepjes te werken (2 á 3 personen) op weg naar de inburgering zoals die door de overheid via DUO wordt geëist. Daarnaast heeft de gemeente voor 2019/2020 een bedrag beschikbaar gesteld om reeds ingeburgerde statushouders de kans te geven hun taalniveau te verhogen en hier wordt goed gebruik van gemaakt. Momenteel zijn erbij IDM! 7 docenten actief.

Daarnaast zijn er ongeveer 10 taalcoaches die statushouders en/of hun kinderen helpen met de Nederlandse taal.

Er wordt door de  vrijwilligers van SVW veel tijd en energie gestoken in het aan het werk krijgen van de statushouders. In samenwerking met de gemeente (afdeling Werk & Inkomen), Brainport Industry College, Het Ambachtshuis en het Summa College wordt er momenteel voor  24 mensen gekeken in welke richting zij aan het werk en/of een opleiding geholpen kunnen worden. In 2019 zijn hiervan weer 10 statushouders gestart boven op de 16 uit 2018.

Bij het helpen met de inburgering werken we nauw samen met de gemeente. Die  zorgt voor de huisvesting, de uitkering en, indien nodig, bijzondere bijstand en hulp via CMD. Verder is de gemeente verplicht een participatieverklaringstraject te verzorgen. Vorig jaar is er 1 traject geweest met 8 deelnemers.

Er is een stagnatie opgetreden in het aantal huurwoningen dat beschikbaar zou moeten zijn voor de statushouders die in een AZC wachten op woonruimte en gekoppeld zijn aan Waalre. Er staan uit 2019 veertien gekoppelde statushouders op de wachtlijst en tot juli 2020 zouden minstens 20 statushouders gehuisvest moeten worden. De gemeente heeft toegezegd om, samen met de woningcorporaties en SVW, er alles aan te willen doen om zorg te dragen voor voldoende huisvesting van de statushouders.

Ook in 2019 was er weer de ontmoetingsdag voor alle statushouders en begeleiders bij Herberg ’t Loon, waarbij iedereen weer zelfgemaakte gerechten meebracht, traditioneel uit hun land van afkomst. Dit jaar waren ook de vrijwilligers van het Taalcafé uitgenodigd. De kinderen konden knutselen, ze werden geschminkt en er was een ballonnenclown aanwezig.

Het  jaarlijkse gezamenlijk uitstapje voor de statushouders ging deze keer in twee bussen naar Madurodam en het strand van Scheveningen. Zowel de statushouders als de begeleiders kwamen enthousiast terug.

Twee Syrische families werden uitgenodigd om deel te nemen aan het Dorpsdiner.

Een vrouw uit Afghanistan, een trouwe bezoekster van het Taalcafé, is in Het Huis van Waalre begonnen met het geven van haaklessen (“Haak Aan”).

De twee jonge Syriërs die aan hun studie bezig zijn met  de MBO-opleiding, maakten goede vorderingen.

Een Syrische jongen van 17 volgde met financiële steun van het Nationaal Jeugdfonds twee kapper/barbiercursussen en maakt een goede kans om, als hij 18 is, een betaalde baan te vinden.

In een raadsinformatieavond van de gemeente zijn de resultaten en plannen van SVW uitgebreid gepresenteerd.

De positieve ervaringen met en van statushouders zijn diverse keren beschreven in de plaatselijke media (De Schakel en De Uitstraling) en Het Eindhovens Dagblad.

Het afgelopen jaar heeft door de inzet van velen de integratie van onze groep statushouders een flink stuk verder gebracht. Het taalniveau is enorm gestegen, de scholing is met onze eigen taalschool sterk verbeterd, de arbeidsdeelname is weer verhoogd en de kinderen doen actief mee in Waalre.

Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt!