Terugblik op 2018

Terugblik op 2018 van Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre

Eind 2018 stonden er op de lijst van statushouders 118 mannen, vrouwen en kinderen die door ongeveer 20 vrijwilligers van Steunpunt Vluchtelingen Waalre (SVW) worden geholpen bij hun inburgering (in de ruimste zin van het woord) in de gemeente Waalre. Hiervan zijn er 68 afkomstig uit Syrië, 17 uit Somalië, 8 uit Afghanistan, 8 uit Eritrea, 5 uit Irak, 4 uit Sri Lanka, 4 uit Kosovo, 3 uit Iran en 1 uit Trinidad en Tobago. Al deze mensen hebben woonruimte in ons dorp gekregen, de meeste tot hun grote tevredenheid.

Er zijn veel goede dingen gebeurd in 2018:

 • Er is een wekelijks spreekuur voor statushouders opgestart in Het Huis van Waalre, waarbij vrijwilligers van SVW om de beurt hun aandeel leveren bij het beantwoorden van hulpvragen.
 • In samenwerking met de Bibliotheek Eindhoven is in Het Huis van Waalre een Taalcafé in het leven geroepen waar enthousiaste vrijwilligers de Nederlandse taal oefenen met statushouders en andere anderstaligen.
 • Een eigen taalschool voor de inburgering kwam van de grond: IDM! (Iedereen Doet Mee!). De school heeft het aspirant-keurmerk van Blik op Werk gekregen en gaat met kleine groepjes op weg naar de inburgering, zoals die door de overheid en DUO wordt geëist. De meeste statushouders volgen nu nog een cursus voor de inburgering/alfabetisering in Eindhoven, al dan niet extra geholpen door vrijwillige taalcoaches.
 • Er is door de SVW’ers veel tijd en energie gestoken in het aan het werk krijgen van de statushouders. In samenwerking met het Brainport Industry College, het Ambachtshuis en het Summa College wordt er momenteel voor 20 mensen gekeken in welke richting zij aan het werk geholpen kunnen worden. De eerste afspraken zijn al gemaakt.
 • We hadden weer de jaarlijkse ontmoetingsdag bij Herbergh ’t Loon voor alle statushouders en begeleiders, waarbij de statushouders weer iets te eten meebrachten, traditioneel uit hun land van herkomst. Deze keer was het nieuwe sociale gezicht van Waalre, wethouder Lianne Smit, te gast om kennis te maken.
 • Ook was er een gezamenlijk uitstapje voor gezinnen naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Zowel de statushouders als de begeleiders kwamen enthousiast terug en zo’n uitstapje is zeker voor herhaling vatbaar.

Bij het helpen met de inburgering werken we nauw samen met de gemeente. De gemeente zorgt voor de huisvesting, de uitkering en, indien nodig, bijzondere bijstand. Verder is de gemeente verplicht een participatieverklaringstraject te verzorgen. Dat is in 2018 twee keer gebeurd, beide keren in de vorm van vier workshops en een feestelijk afsluiting met de uitreiking van de participatieverklaring.

Van drie vrijwilligers werd afscheid genomen na vele jaren ‘trouwe dienst’. We hebben gelukkig weer vier nieuwe enthousiaste mensen gevonden om hun plaats in te nemen.

Soms lopen dingen niet helemaal zoals je zou willen:

 • een gezinshereniging die wel heel lang op zich laat wachten, doordat er geen woonruimte beschikbaar kan worden gesteld
 • een basisschoolplaatsing die pas door tussenkomst van een huisarts kan worden gerealiseerd
 • iemand die vergeet zijn verblijfsvergunning te verlengen en daardoor zijn werk dreigt kwijt te raken
 • een dreigende stagnatie in de inburgering van een statushouder doordat er onvoldoende opvang voor de kinderen is
 • fouten in het systeem van de belastingdienst en vervolgens toeslagen die niet worden uitgekeerd
 • problemen t.g.v. echtscheiding
 • achterstanden in betalingen

Dit zijn allemaal situaties waar wij als begeleiders mee te maken krijgen.

Gelukkig zijn er ook fijne ervaringen:

 • Maar liefst 16 statushouders zijn in 2018 uit de uitkering en aan de slag gegaan in een betaalde baan, sommige in combinatie met een studie. Twee zijn er gestart met een MBO-opleiding en een met een HBO-opleiding.
 • Een groepje Somalische mannen heeft in het Van Abbemuseum een cursus stofverven gegeven!
 • En dan het succesverhaal van de Afghaan Shafiq Omar, een kunstschilder. Hij kwam 18 jaar geleden alleen naar Waalre, trouwde, verhuisde naar Best en is nu suppoost in het Van Abbemuseum. Hij vergat nooit zijn Waalrese start en mag binnenkort in het Waalres Museum een expositie van zijn werk houden!

 

Onmoetingsdag 2018