Vrijwilliger worden

Uw steun is van harte welkom!

U kunt ons op verschillende manieren helpen:

  • Wilt u vrijwilliger worden van Steunpunt Vluchtelingen Waalre? Zo ja, neem dan contact op met het secretariaat.
  • U kunt ons ook steunen door een donateurschap of een gift op bankrekeningĀ NL37RABO0101144393 t.n.v. stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre. Wij zijnĀ een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).