Terugblik op 2020

In 2020 heeft de gemeente Waalre 28 nieuwe statushouders kunnen huisvesten. Daar zijn we blij mee; er is regelmatig een goed overleg tussen de wooncorporaties, de gemeente en SVW. De nieuwe inwoners zijn afkomstig uit Turkije, Syrië, Jemen, Pakistan, Congo en Irak. Er wachtten begin 2021 nog 4 statushouders in een AZC om met hun gezin herenigd te worden. Er blijft, net als landelijk, een nijpend te kort aan huurwoningen in Waalre.

Momenteel worden 132 statushouders op de een of andere manier door de 18 vrijwilligers van SVW geholpen met hun integratie in Waalre.

2020 is een vreemd jaar geweest. Door de corona-epidemie zijn veel activiteiten stil komen te liggen. Een tijd lang kon er geen spreekuur worden gehouden in Het Huis van Waalre; er konden geen huisbezoeken worden afgelegd en ook inburgeringslessen bij IDM! kwamen stil te liggen. Overleg moest meestal plaatsvinden via beeldbellen.

Het regionale overleg, met omliggende gemeenten, dat normaal gesproken 4 keer per jaar wordt gehouden, lag stil.

Huisvesting.

Tweewekelijks is er overleg met een gemeentemedewerker over het huisvesten van nieuwe, door het COA aan de gemeente Waalre gekoppelde, statushouders en de voortgang van de verplichte Participatieverklaring (minimaal 4 uur cursus te geven door de gemeente).

Er zijn zorgen over het enorme tekort aan huisvestingsmogelijkheden. Daarnaast dreigt voor een klein aantal statushouders met een tijdelijk huurcontract in de flats aan de Malvalaan, dat ze bij de renovatie van deze flats in 2023 zelf nieuwe woonruimte moeten vinden. Hopelijk kan hier samen met de verhuurder Wooninc. een passende oplossing voor worden gevonden.

Scholing

De gemeente heeft een afspraak gemaakt met SVW en IDM! om statushouders die hun taalniveau (na de verplichte inburgering) wilden verbeteren, hiervoor extra lessen te geven. Tot 31 december 2020 was hier een ruim budget voor gereserveerd. Bij onze taalschool IDM! worden deze taallessen aangeboden en zijn in totaal 11 statushouders bezig om het B1 staatsexamen te gaan halen. De verhoging van het taalniveau verhoogt hun kansen op de arbeidsmarkt en geeft ook de vrouwen een extra kans op een (deeltijd) baan.

De inburgering is weer langzaam aan de gang gegaan, eerst bij gemeenschapscentrum De Pracht en daarna voorlopig met video-onderwijs. Ook bij DUO zijn vertragingen; examens werden uitgesteld.

Er startte weer een duale cursus voor nieuwe statushouders bij de Gamma in Eindhoven, maar helaas is deze weer snel op pauze gezet door de tijdelijke sluiting van de Gamma.

Werk

Er is een goed overleg met Werk & Inkomen van de gemeente. Ondanks de coronarestricties zijn we er gezamenlijk in geslaagd 8 statushouders via diverse trajecten aan een (deeltijd) baan te helpen. De actieradius voor het vinden van werk is uitgebreid door het leasen van een elektrische fiets via e-bike-to-go.

Sociale activiteiten

Helaas konden dit jaar het jaarlijkse uitstapje met alle statushouders en vrijwilligers en de ontmoetingsdag geen doorgang vinden en door tijdelijke sluiting van Het Huis van Waalre moest het fysieke Taalcafé overgaan op conversatie via beeldbellen.

Door 3 enthousiaste dames is er een kookactiviteit opgezet. De bedoeling is dat er één keer per maand met een groepje statushouders gezamenlijk wordt gekookt en gegeten en op die manier ook ervaringen worden uitgewisseld. Er kon niet altijd samen gekookt worden, dus dan werd er thuis gekookt en (met afstand) gegeten en gepraat met elkaar.

Om ervoor te zorgen dat elke statushouder gebruik moet kunnen maken van een fiets, werd er een wervingsactie via weekblad de Schakel op touw gezet. Dit leverde, dankzij aanbiedingen van inwoners van Waalre, tot onze vreugde, een groot aantal goed bruikbare fietsen op.

Omdat het aantal statushouders nog steeds blijft toenemen, dreigt er een tekort aan vrijwilligers die deze nieuwkomers begeleiden. Door op verschillende plaatsen in de gemeente flyers  op te hangen proberen we vrijwilligers enthousiast te maken voor onze organisatie.

In 2020 hebben 10 volwassenen en 10 kinderen van onze statushouders, woonachtig in Waalre, de Nederlandse nationaliteit gekregen. De feestelijke ceremonie, die elk jaar op 15 december wordt georganiseerd in Het Huis van Waalre, kon dit jaar geen doorgang vinden vanwege corona.

Nieuwe participatie wet (wet Koolmees)

SVW heeft intern een team gevormd om zich voor te bereiden op de nieuwe wet. In eerste instantie zou die al per 1 januari 2021worden ingevoerd, maar die invoeringsdatum is al twee maal uitgesteld, nu tot 1-1-2022. De nieuwe wet legt veel taken neer bij de gemeente, o.a. de scholing/inburgering  en een veel intensievere begeleiding naar werk. Wij hebben met de gemeente Waalre hierover gesproken en een aantal voorbereidende bijeenkomsten gehad. Ook hebben we contact gezocht met de gemeente Weert, waar een aantal pilot projecten loopt voor de nieuwe wet. IDM! heeft meegedaan aan een aanzet voor de aanbestedingsprocedure voor de regio Eindhoven.