Contact

Secretariaat
Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre
Tineke de Wal
Drs. Hein Mandosplaats 43
5581 BT Waalre
T 06 4291 9249
info.svwaalre@gmail.com

Fiscaal nummer
8146.59.664

KvK nummer
41091262

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Thijs Bril

Secretaris: Tineke de Wal

Penningmeester: Attie Geling

Bestuurslid: Frank van den Burg

Bestuurslid: Jan Sommerdijk