Contact

Secretariaat
Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre
Resedalaan 23, 5582 AA Waalre
T 040 22 18949

Fiscaal nummer
8146.59.664

KvK nummer
41091262

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Thijs Bril

Secretaris: Jan Sommerdijk

Penningmeester: Attie Geling

Bestuurslid: Frank van den Burg