Over stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre

De stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre (SVW) biedt als onafhankelijk belangenbehartiger maatschappelijke en juridische begeleiding aan asielzoekers en vluchtelingen die in de gemeente Waalre wonen. SVW helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. SVW bestaat geheel uit vrijwilligers en is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Laagdrempelige en intensieve begeleiding
SVW staat voor een laagdrempelige en, waar nodig, intensieve begeleiding van vluchtelingen. Alle activiteiten zijn erop gericht om de in Waalre gehuisveste statushouders / vluchtelingen een zelfstandige rol in onze maatschappij te laten vervullen.

Er zijn bijna twintig vrijwilligers actief binnen SVW.

Op deze website vindt u meer informatie over de stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre en haar werkzaamheden. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Deze site is in april 2023 aangepast