Over Steunpunt Vluchtelingen Waalre

De stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre (SVW) biedt als onafhankelijk belangenbehartiger maatschappelijke en juridische begeleiding aan asielzoekers en vluchtelingen die in de gemeente Waalre wonen. SVW helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. SVW bestaat geheel uit vrijwilligers en is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Laagdrempelige en intensieve begeleiding
SVW staat voor een laagdrempelige en, waar nodig, intensieve begeleiding van vluchtelingen. Alle activiteiten zijn erop gericht om de in Waalre opgenomen vluchtelingen binnen hun eigen mogelijkheden een zelfstandige rol in onze maatschappij te laten vervullen. Momenteel begeleiden de 19 medewerkers van SVW ongeveer 110 personen met een vluchtelingenstatus of vluchtelingenachtergrond.

Op deze website vindt u meer informatie over de stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre en haar werkzaamheden. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

– deze site is per september 2020 aangepast –

Bewaren

Bewaren